Draudimo rizikos vertinimas


Įmonėje dirbantys draudimo rizikos vertintojai sukaupę ilgametę profesionalią patirtį dirbant draudimo bendrovėse draudimo produktų kūrėjais, draudimo rizikų vertintojais, žalų administratoriais, kiekvienam klientui skiria ypatingą dėmesį įvertinant jo verslo riziką, atkreipdami ne tik į įmonės veiklą, esamus/būsimus ar numatomus ateities pokyčius, bet ir į draudimo rinkos, ekonomikos pasikeitimus bei parenka optimalų draudimo paslaugų bei draudimo produktų paketą, optimizuojantį įmonės kaštus bei apsaugantį verslą nuo praradimų, atsitikus nelaimei.

Mūsų teikiamų paslaugų paketą sudaro:
- optimalios draudimo apsaugos, būtinos kliento saugiam verslui plėtoti, parinkimas;
- paslaugų/darbų pirkimo konkurso sąlygų, rangos ir/ar subrangos sutarčių nuostatų draudimo klausimais, parengimas;
- draudimo įmonių parengtų draudimo sutarčių projektų tikrinimas ir vizavimas, kad šių draudimo sutarčių sąlygos visiškai atitinku kliento (draudėjo) poreikius ir jam būtų priimtinos;
- kliento interesų atstovavimas santykiuose su draudimo bendrovėmis po draudimo sutarčių sudarymo;
- investiciniams projektams vystyti statytojo (užsakovo) pasitelktų projektavimo, statybinių organizacijų, įmonių, vykdančių statybos techninę priežiūrą, sudarytų draudimo sutarčių ir/ar pateiktų laidavimo (garantinių) raštų įvertinimas, nustatant ar šių draudimo sutarčių ir/ar laidavimo (garantinių) raštų sąlygos atitinka kliento pasirašytose rangos ar subrangos sutartyse numatytas sąlygas ir nepažeidžia kliento, kaip apdraustojo arba naudos gavėjo interesų;
- nuo pirmo pranešimo apie įvykį dalyvavimas draudžiamųjų įvykių administravime, siekiant užtikrinti sklandų ir savalaikį jų sureguliavimą bei sudarytos draudimo sutarties sąlygas atitinkančios draudimo išmokos išmokėjimą draudėjui.