PASLAUGOS
Įmonė teikia aukščiausios kokybės profesionalias draudimo tarpininkavimo bei žalų sureguliavimo paslaugas

Draudimo rizikos vertinimas

   Įmonėje dirbantys draudimo rizikos vertintojai sukaupę ilgametę profesionalią patirtį dirbant draudimo bendrovėse draudimo produktų kūrėjais, draudimo rizikų vertintojais, kiekvienam klientui skiria ypatingą dėmesį įvertinant jo verslo riziką, atkreipdami ne tik į įmonės veiklą, esamus/būsimus ar numatomus ateities pokyčius, bet ir į draudimo rinkos, ekonomikos pasikeitimus bei parenka optimalų draudimo paslaugų bei draudimo produktų paketą, optimizuojantį įmonės kaštus bei apsaugantį verslą nuo praradimų, atsitikus nelaimei.

Mūsų teikiamų paslaugų paketą sudaro:
– optimalios draudimo apsaugos, būtinos kliento saugiam verslui plėtoti, parinkimas;
– paslaugų/darbų pirkimo konkurso sąlygų, rangos ir/ar subrangos sutarčių nuostatų draudimo klausimais, parengimas;
– draudimo įmonių parengtų draudimo sutarčių projektų tikrinimas ir vizavimas, kad šių draudimo sutarčių sąlygos visiškai atitikų kliento (draudėjo) poreikius ir jam būtų priimtinos;
– kliento interesų atstovavimas santykiuose su draudimo bendrovėmis po draudimo sutarčių sudarymo;
– investiciniams projektams vystyti statytojo (užsakovo) pasitelktų projektavimo, statybinių organizacijų, įmonių, vykdančių statybos techninę priežiūrą, sudarytų draudimo sutarčių ir/ar pateiktų laidavimo (garantinių) raštų įvertinimas, nustatant ar šių draudimo sutarčių ir/ar laidavimo (garantinių) raštų sąlygos atitinka kliento pasirašytose rangos ar subrangos sutartyse numatytas sąlygas ir nepažeidžia kliento, kaip apdraustojo arba naudos gavėjo interesų;

Draudžiamųjų įvykių administravimas

Kiekvienam klientui padedame sureguliuoti žalas nuo pirmo pranešimo apie įvykį dalyvaujant draudžiamųjų įvykių administravime, siekdami užtikrinti sklandų ir savalaikį jų sureguliavimą bei sudarytos draudimo sutarties sąlygas atitinkančios draudimo išmokos išmokėjimą.

Mūsų teikiamų žalos sureguliavimo paslaugų paketą sudaro:
– Žalos užregistravimas draudimo bendrovėse;
– Žalos dydžio nustatymas bei suderinimas su atsakingais draudimo bendrovių darbuotojais;
– Kvalifikuota teisininko paslauga ir rekomendacijos žalos sureguliavimo klausimais;
– Atstovavimas teismuose;
– Konsultacijos, patarimai įvykus eismo įvykiui tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse.

Partneriai

2022  © Sid insurance | info@sidin.LT  | Privatumo Politika